+420 732 930 546

alexandraxx.ap@gmail.com

Firemní výuka angličtiny

Nabízím hodiny angličtiny, popř. i češtiny pro firmy. Můžeme se domluvit na kurzu pro jednotlivce i malé skupiny u Vás ve firmě nebo online. Zajistím vstupní / rozřazovací testy, výukové plány i dílčí zprávy o pokroku studentů.

Zároveň také poskytuji nezávislé jazykové audity pro firmy.