+420 732 930 546

alexandraxx.ap@gmail.com

Překlady

Poskytuji překlady z jazyka anglického do jazyka českého a opačně.

Zaměřuji se především na tyto obory:

  • stavebnictví
  • reality
  • obchod
  • cestovní ruch
  • gastronomie
  • lingvistika a literární věda
  • různé typy smluv

Soudní překlady

Dále poskytuji i soudní překlady (jinak také úřední překlady, překlady s „kulatým razítkem“), které jsou potřeba např. pro české i zahraniční úřady. Jedná se zejména o výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku, rodné listy, oddací listy, různé typy osvědčení apod.

Soukromá výuka

Vyučuji anglický jazyk, jednotlivce i malé skupinky, všechny úrovně – od úplných začátečníků po pokročilé.

Vyučuji i český jazyk. Pracovala jsem nejen se studenty z anglicky mluvících zemí, ale také např. z Japonska či Francie.

Mám vlastní učebnu, ale můžu přijet k Vám, případně se můžeme potkávat jen online.

Firemní výuka

Nabízím hodiny angličtiny, popř. i češtiny pro firmy. Můžeme se domluvit na kurzu pro jednotlivce i malé skupiny u Vás ve firmě nebo online. Zajistím vstupní / rozřazovací testy, výukové plány i dílčí zprávy o pokroku studentů.

Zároveň také poskytuji nezávislé jazykové audity pro firmy.